KDE -         The K Desktop Environment

Centrul de Informaţii KDE

Centrul de Informaţii KDE

Michael McBride <mpmcbride7@yahoo.com>

versiunea 3.10.00 (2002-07-03)

Acest document descrie Centrul de Informaţii KDE


Cuprins

1. Centrul de Informaţii KDE
2. Utilizarea Centrului de Informaţii KDE
Pornirea Centrului de Informaţii KDE
Fereastra Centrului de Informaţii KDE
Meniurile Centrului de Informaţii KDE
Meniul Fişier
Meniul Ajutor
Ieşirea din Centrul de Informaţii KDE
3. Modulele Centrului de Informaţii KDE
Navigarea prin module
4. Mulţumiri şi licenţa